Šīs piedāvājums paredzēts automātiskai rezerves kopiju veidošanai jūsu virtuālām mašīnām, kas strādā pie jums uz VMware 1 vai Hyper-V platformas. Rezerves kopijas tiek droši saglabātas pie mums uz mūsu specializētās datu glabātuves. Pakalpojums sevi ietver:

 

Resursi

  • Virtuālo mašīnu rezerves kopēšana saskaņā ar jūsu prasībām

  • 2TB vietas priekš rezerves kopijām uz mūsu glabātuves

 

Konfigurēšana

  • Backup uzdevumu konfigurēšana un palaišana

  • Datu atjaunošana pēc Jūsu pieprasījuma

 

Atbalsts

  • Tehniskais atbalsts 24/7 2

 

1-  tiek atbalstīta tikai ESXi hipervizora maksas versija

2-  tehniskais atbalsts paredz tehnisko problēmu risināšanu ar šī pakalpojuma ietvaros piedāvātiem komponentiem un neiekļauj atbalstu klienta aplikācijām un sistēmām

 

KOPĀ: 145,99€ / mēn.